Specialisté ve zpracování technického skla img
Keramické ohýbané krbové sklo img
O skle víme víc, než si myslíš img
Bezpečnostní kalené sklo img

Prioritním cílem firmy je dodávat zákazníkům vysoce kvalitní výrobky. Naší snahou je, aby byly v každém případě splněny normy kvality a právní požadavky, které jsou základem pro důvěryhodnou spolupráci se zákazníky. Chceme být na trhu postřehnutelní jako ti, kteří vždy vyjdou vstříc očekáváním všech uživatelů výrobků naší firmy. Naše silná motivace ve prospěch zlepšení kvality a angažovanost všech pracovníků nám umožňuje dosahovat plánovaných efektů, umožňujících další viditelný rozvoj firmy.


Stanovené kvalitativní cíle:
 • stálá modernizace technologických procesů a zdokonalení výrobků,
 • systematické rozšiřování výrobní nabídky,
 • volba dodavatelů splňujících vysoké kvalitativní požadavky,
 • rozvíjení účinné organizace, založené na nejlepších vzorcích
 • řízení systémů kvality,
 • upevnění firemní značky, jako garanta vysoké kvality..

Stanovených cílů dosahujeme za pomoci:
 • použití moderních technických řešení,
 • systematické analýzy spokojenosti zákazníků,
 • individuálního přístupu ke každému zákazníkovi, zajišťujícího uzpůsobení nabídky jeho požadavkům a potřebám,
 • neustálého vývoje a zdokonalování řízení procesů v oblasti systémů řízení kvality,
 • systematického školení personálu a zvyšování kvalifikace.

Jako majitel firmy „Węgier Glass” jsem osobně odpovědný za realizaci nastavené politiky kvality a deklaruji její důslednou implementaci ze strany mé i podřízených pracovníků.

Wojciech Węgier
Majitel


 

Náš systém řízení kvality je shodný s normou DIN ISO 9001: 2008.
Je solidním základem naší každodenní činnosti.
Při hodnocení kvality každodenně používáme zkušební zařízení a testery.
Tato zařízení jsou systematicky monitorována na základě spolupráce se specializovanými podniky, které provádějí kalibrace měřicích zařízení.

Provádíme také pravidelné kontroly dodávek za účelem ověření našich dodavatelů.
Za účelem zvýšení kvality analyzujeme případné chyby a provádíme modernizaci výrobních procesů.

Certificate ISO:9001-2009

stálá modernizace technologických procesů a zdokonalení výrobků,
systematické rozšiřování výrobní nabídky,
volba dodavatelů splňujících vysoké kvalitativní požadavky,
rozvíjení účinné organizace, založené na nejlepších vzorcích
řízení systémů kvality,
upevnění firemní značky, jako garanta vysoké kvality.