Osvětlovací sklo img

Prizmatické rozptylovací filtry typu Listra H se vyznačují následujícími technickými parametry:

PARAMETR HODNOTA
Tloušťka filtru 4 mm
Tolerance rozměru +/- 0,5 mm
Broušené hrany  
Tvrdost 6-7 stupňů na Mohsově stupnici
Hustota 2,51 g/cm³
Chemická odolnost IV hydrolytická třída
Tepelná odolnost max. 270 º C
Součinitel prostupu tepla 6,05 W/m² x K
Pevnost v ohybu 250 MPa
Světelná prostupnost 89%
Odolnost proti rovnoměrnému zatížení 150 MPa
Lineární roztažnost 9 x 10-6