Specialisté ve zpracování technického skla img

Elektrické vlastnosti

Sklo je dobrý elektrický izolant.Možnost přenosu elektrického náboje je dána díky koncentraci draselného a sodného louhu ve skle, obzvláště při zvýšené teplotě.
Sklo typu Borofloat vzhledem k nízkým koncentracím zásaditých prvků je výborným izolátorem a zvýšená teplota tu nemá zvláštní význam. Proto se dává do elektrických zařízení, která vyžadují dobrou izolaci při zvýšené pracovní teplotě.


Vlastnosti optické

Proces výroby probíhající v podmínkách zostřené kontroly kvality minimalizuje možnost takových defektů, jako jsou vzduchové bubliny nebo proužky. Nízký obsah oxidů železa způsobuje zvětšení propustnosti ultrafialových paprsků, světla a propustnosti ultrafialových paprsků, světla a infračerveně u skla sodno-vápenatého. Na rozdíl od jiných druhů skla se Borofloat vyznačuje nízkým rozkladem světla.


Vlastnosti fyzikální

Hustota skla Borofloat je nejnižší ze všech druhů skla na bázi křemenu. Borofloat je neobyčejně odolné sklo proti poškrábání nebo oděru/obrušování. Odolnost proti ohybu je dána mnoha činiteli prostředí, ve kterém pracuje.


Vlastnosti tepelné

Sklo typu Borofloat má jeden z nejnižších koeficientů tepelné roztažnosti, což způsobuje, že je odolné proti termickým šokům. Při konstantní maximální pracovní teplotě (450°C) je sklo Borofloat ideální pro prostředí, které vyžaduje dobrou termickou stabilitu.


PARAMETR HODNOTA
Teplotní roztažnost v souladu s ISO 7991 3.3 x 10-6 K-1
Teplota transformace 525 °C
Hustota 2,23 g/cm-3
Horní hranice teploty chlazení 1013 dPas 560 °C
Dolní hranice teploty chlazení 1014,5 dPas 510 °C
Teplota měknutí 107.6 dPas 825 °C
Maximální teplota krátkodobé práce 500 °C
Součinitel lomu 1,473

Sklo Borofloat lze použít v následujících průmyslových odvětvích:
  • chemický průmysl
  • lékařské technologie
  • potravinářský průmysl
  • papírenský průmysl
  • tabákový průmysl
  • domácí spotřebiče
  • osvětlení
  • biotechnologie
  • přesné inženýrství, optika
  • polovodičové inženýrství, elektronika, čidla
DRUH SKLA MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA SOUČINITEL TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTI
BOROFLOAT 450 °C 3,3 x 10-6 / K
BOROFLOAT
SG TVRZENÉ
340 °C 4,0 x 10-6 / K