Ochranné sklo img

Svářečské filtry se používají k ochraně očí proti ultrafialovému a infračervenému záření, které vzniká při svařování. V závislosti na způsobu a technice svařování a preferencích svářeče se používají filtry s různým stupněm ochrany v rozsahu ztmavení 3- 14. Každý filtr je označen značkou výrobce, druhem stupně ochrany, značkou CE a identifikačním číslem DIN CERTO. Předmětné ochranné filtry by měly být s ohledem na bezpečnost a také s ohledem na patřičnou viditelnost používány společně s bezbarvými oboustrannými ochrannými sklíčky, být bez povrchových vad, jako: puchýřky, rýhy, škrábance, zmatnění, deformace povrchu, atd. Poškozené a vadné filtry je nutné neprodleně vyměnit za nové. Používané filtry by měly být povrchově čisté, bez žádného nánosu prachu, neoloupané, neznečištěné, atd. Znečištěné filtry je nutné vyčistit čistým měkkým hadříkem, v případě odolnějších nečistot pak umýt za použití čisticích prostředků, důkladně vytřít a vysušit. Při používání filtrů je nutné zohlednit, že jsou vyrobeny ze skla a mají ostré hrany. Proto je nutné je držet v rukou takovým způsobem, aby nedošlo ke zranění.

Filtry jsou vyrobeny z minerálního skla, které nezpůsobuje alergické reakce.

Ochranné filtry je nutné uchovávat na suchých místech a chránit je proti znečištění.

Svářečské filtry jsou vyrobeny v souladu s normami DIN EN 166 a DIN EN 169 a evropskou směrnicí 89/686/EHS.